Gesprekstrajecten


Biografische gesprekken beginnen met een vraag. Het eerste gesprek zal dan ook staan in het teken van het onderzoeken van de vraag. Zo kan de vraag achter de vraag duidelijk worden. Van daaruit zijn er verschillende mogelijkheden om verder te gaan:

Vierveldentraject
In dit traject ga je zien wie je nu bent, waar je staat en waar je naar op weg bent. Je ontdekt hoe je in de huidige levenssituatie kunt omgaan met jezelf en je omgeving. Dit geeft je zelfinzicht, zelfsturing en daadkracht.
We onderzoeken je actuele levenssituatie in vier verschillende dimensies:

  • de materiële dimensie,
  • de dimensie van de processen en ritmen,
  • de dimensie van de relaties,
  • de spirituele of zingevings-dimensie.


Totaal aantal gesprekken: 6 (incl. intakegesprek en afrondend kwintessensgesprek)

Levensfasentraject
Het bekijken van je leven aan de hand van periodes van zeven jaar om zo de rode draad te ontdekken.

Totaal aantal gesprekken is afhankelijk van je leeftijd. Bij dit traject is er ook een intakegesprek en een afrondend, kwintessensgesprek.

Drieluik
Het drieluik is een krachtig instrument om thema’s en motieven in je levensloop te gaan herkennen en verbanden te leggen.
(1 gesprek van 1,5-2 uur)

Los biografisch gesprek

Biografisch traject voor vrijeschoolleerkrachten
Voor de vrijeschoolleerkracht die zich verder wil ontwikkelen en zich wil verdiepen in de levensfase waarmee hij werkt.
(in overleg samen te stellen)