Over mij

Op de vraag naar de zin van het leven antwoordt ieder met zijn levensloop.
Geörgy Konrád

Het levensverhaal van de mens heeft mij altijd geïntrigeerd, wat is er werkzaam achter het zichtbare? Wat is er verscholen als kiem en wil tot ontwikkeling komen? Als vrijeschoolleerkracht heb ik 12 jaar lang kinderen begeleid in hun ontwikkeling. Een prachtige leerschool die mijn leven verrijkt heeft. Nu begeleid ik startende leerkrachten op de vrijeschool en werk ik op de vrijeschoolpabo in Leiden. Na mijn opleiding aan het Instituut voor Biografiek ben ik gestart met biografiewerk voor volwassenen. De levensloop, potentie en eigenheid van ieder mens heeft mijn aandacht. In het biografisch gesprek schep ik ruimte zodat de potentie en de eigenheid van de ander zichtbaar kan worden. Vanuit openheid, gelijkwaardigheid en oprechte interesse luister ik aandachtig en met open hart en spiegel ik liefdevol. Ik word enthousiast als er licht valt op levensgebeurtenissen en er zo inzicht ontstaat.